Przeróbka ładownic od Mosina
   Przeróbka współczesnej łopatki WP
   Renowacja hełmu wz. 31
   Przeróbka bluzy KBW
   Przeróbka czeskiego chlebaka na polski wz. 25